THE SECRET GARDEN

I. MỤC TIÊU:

-   Tạo sân chơi giao lưu, phát triển và thể hiện bản thân cho trẻ sau các giờ học căng thẳng trên lớp.

-   Tạo môi trường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ cho các vị phụ huynh. Thiết lập mạng lưới tương tác bền vững giữa các vị phụ huynh nhằm tăng cường kiến thức và hỗ trợ tức thời trong các vấn đề liên quan đến việc nuôi, dạy, định hướng cho trẻ.

-   Tạo dấu ấn, lăng-xê thương hiệu kinh doanh thời trang của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh số bán hang cho thương hiệu 

II. ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN:

  • Các trẻ có độ tuổi từ 6-14 tuổi  
  • Các vị phụ huynh
  • Các doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến trẻ em và các hạng mục tổ chức sự kiện

 III. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: 

    “THE LIGHT MEDIA”

IV. QUYỀN LỢI TÀI TRỢ

FACEBOOK

từ khóa